top of page
Samen verder_vlag | Relatiecoach Erwin
Is er iets?

Als jij met je nieuwe maatje lachend binnenkomt, niet eens zoenend of hand in hand, dan gebeurt het: gesprekken stokken een paar seconden. Blikken. En vanaf dan voelt het geforceerd.

Moet je het toelichten, blijkbaar.

Terwijl, wat valt er nu eigenlijk uit te leggen?

"Ja, je bent verrast misschien. Dat begrijp ik wel. 

Maar luister, wij hebben het heel fijn samen."

Zover ben je vaak nog niet.

Vooral als mensen doen of er niets is. Zelfs vrienden.

Collega's waar je dat niet van verwacht had. Teamgenoten.

Familie, niet te vergeten.

Dan word je op je hoede. 


Alsof waar je hart vol van is, er niet toe doet.

Angst, onzekerheid en frustratie. 

Dit moois wat je voelt opbloeien, krijgt dus niet vanzelf de ruimte.

Zijn wij een issue, zodra jullie ons samen zien? 

Wat gaat dit voor ons betekenen?

Trekken we dat wel?

Raken we geisoleerd?

Hoe kan het ook

Terwijl, als je je ogen dicht doet ... en je hart laat spreken dan voel je jullie genegenheid, kameraadschap, het elkaars beste maatje zijn. En droom je je stoutste droom dan zijn jullie ook echt frank en vrij. Zoveel zin en energie.

Ook met jullie naasten en vrienden, die van jullie gastvrijheid genieten. Respect voor elkaar, een glimlach naar al die verschillende vormen waarop je het fijn kunt hebben samen. 

Het leven omarmen.

Hoe komt het dat jullie daar nog niet zijn

Let wel: zo vreemd is dat niet. Al die verschillende verwachtingen, gedachten, gevoelens en soms hevige emoties. En dan nog de loyaliteit, respect en verbondenheid naar jullie omgeving: ga er maar aan staan. Dit slokt alles bij elkaar nogal wat aandacht en energie op. Met als gevolg dat jullie nauwelijks toekomen aan wat jullie samen nu eigenlijk “hebben”. Waar dat heen wil. Er gaapt nog een groot gat tussen jullie huidige onmachtige gevoel en frustratie en het daadwerkelijk vormgeven van waar jullie hart naar uitgaat.

Wat is er nodig?

Je wilt jullie samen echt een kans geven.
En je wilt van vrienden en familie het respect en de ruimte om dat ook te doen. Maar dan zullen jullie je daar zelf sterk voor moeten maken. En ik begrijp dat dat eenvoudiger klinkt dan het gaat. 

Dit bereik je niet zomaar. Anders had je het al gedaan.

Het vraagt moed en balanceerkunst.

Niet alleen diep van binnen weten wat je aan elkaar hebt, maar daar ook in de praktijk volop gebrik van leren maken.

Bij jullie samen. En naar je omgeving.

Kortom, niet iets dat je standaard tijdens je studie meekrijgt.

Samen verder

Daar is het coachingsprogramma “Samen verder” dan ook voor. Hierin leer je wat je op school niet krijgt, maar juist nu nodig hebt. Zodat jullie het samen een eerlijke kans kunnen geven.

Hoe het er ook maar uit komt te zien.

Want dat ontdek je tijdens Samen verder wel.

Samen verder betekent samen stappen maken.

Voor jullie zelf. En naar jullie naasten, vrienden en familie toe.

Wat levert Samen verder op?

Met het coachingprogramma Samen verder krijgen jullie een nog dieper besef van wat jullie voor elkaar willen en kunnen betekenen. Je ontdekt niet alleen meer over elkaar, maar vooral over jullie samen. Jullie relatie. En welke kracht jullie daaraan kunnen ontlenen. Je ervaart meer zin en energie. Bent vindingrijker. Durf. En handelt daarnaar. Je voelt je samen vrijer. Jullie treden voor de dag, thuis en buiten. Op een manier die jullie meer recht doet.

Samen verder | Relatiecoach Erwin

Testimonial

Een moeder en haar meer dan beste vriendin: Je weet op een of andere manier ons een wereld in te laten stappen, te laten voelen en ervaren hoe .. hoe mooi het eigenlijk bij ons is.. Ook voor mensen om ons heen, als ze willen. Ik put er hoop uit. En vertrouwen. Dit kan werkelijk gaan bestaan!

Wat krijg je met Samen verder?

Een op jullie toegesneden coachingprogramma met mijn persoonlijke begeleiding als relatiecoach.

Integriteit, humor, respect en discretie zijn daarmee inbegrepen.
De doelstelling, de lengte (bijv. 5-6 maanden) en frequentie breng ik in lijn met jullie wensen en praktische mogelijkheden.

Dat komt aan de orde na onze persoonlijke kennismaking en zorgvuldige intake.
De coachsessies zijn live en buiten, in het groen.
In de periode tussen sessies in krijgen jullie gerichte opdrachten, oefeningen en support.

Relatiecoach Erwin

Ik ben Erwin van den Nieuwendijk, zelfstandig Relatiecoach sinds 2010.

Ik maak me sterk voor Jullie.

Voor wat jullie de wereld kunnen gaan brengen. En voor het plezier dat jullie daar in jullie dagelijkse leven aan gaan hebben.

Testimonial

Twee maatjes, zelfstandig ondernemer, 45+, midden van het land: 

Dat de coachsessies met jou buiten waren, deed ons bijzonder goed. Daar zagen we elke keer naar uit. 

Wat kost het?

Serieus nemen wat jullie voor elkaar kunnen betekenen en leren hoe jullie daar een jullie passende vorm aan kunnen geven, vraagt serieuze aandacht en een investering in de professionele begeleiding die ik jullie daarvoor bied.
Dat levert jullie dan ook heel veel op.

Op basis van jullie doelstellingen zoals die tijdens de intake naar voren komen, stel ik het Samen verder coachingprogramma samen en vertel jullie tijdens de intake de prijs.

Zo kunnen jullie een gefundeerd besluit nemen.

Wees er tijdig bij

Er zijn gelukkig genoeg maatjes die het een serieuze kans willen geven. Ook als dat tevoren lastig lijkt. Toch is het aantal gelijktijdig lopende coachingsprogramma's begrensd.

Hoe vlotter je contact opneemt, des te meer mogelijkheden heb ik voor jullie.

Garantie

Mochten jullie tijdens of direct na de eerste sessie aangeven dat jullie toch willen afzien van vervolg, dan krijgen jullie wat je mij hebt betaald voor jullie programma volledig terug. 100%.

Locatie en tijd

Coachsessies vinden buiten plaats in een groene omgeving bij Amsterdam. Tijden en locaties stem ik tevoren met jullie af.

Testimonial

Een partner, nu samenwondend: Bij jou hebben we eigenlijk al snel onze band in meer ruimte en vrijheid kunnen ervaren. Eindelijk! Want achteraf gezien, snakte ik daar naar. Het mocht groeien van iets dat er natuurlijk wel was maar alleen af en toe kon opvlammen, naar meer krachtig en solide. Nu is het echt deel van ons. Voelbaar, elke dag. Wat een verschil!

Bonus

Geven jullie tijdens de intake aan: "ja, dit programma willen we, wanneer kunnen we starten?"

dan krijgen jullie 3 maanden na de afronding een persoonlijk "Kijk waar we nu staan!" -gesprek met mij kado.

Kennis maken

Wi je het samen een eerlijke kans geven?
Wil je weten of Samen verder goed bij jullie past?

Meld je dan aan voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
Doe het vandaag nog.

bottom of page